گزارش برگزاری جلسه با مدیران شهرستان سرخه در راستای اجرای برنامه خدمات سلامت کارکنان دولت

 برگزاری جلسه با مدیران ادارات شهرستان سرخه 2

امروز شنبه مورخ 13 / 6 / 14000 در راستای اجرای برنامه خدمات سلامت کارکنان دولت ،واحدهای آموزش و بهداشت حرفه ای شهرستان سرخه به ادارات بنیاد شهید،آموزش و پرورش،شهرداری و توزیع برق مراجعه کردند و با برگزاری جلسه توجیهی با مدیران ادارات مذکورنسبت به تدوین برنامه عملیاتی و چگونگی اجرای سایر برنامه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه با مدیران شهرستان سرخه در راستای اجرای برنامه خدمات سلامت کارکنان دولت

 گزارش برگزاری جلسه با مدیران شهرستان سرخه در راستای اجرای برنامه خدمات سلامت کارکنان دولت
امروز شنبه مورخ 13 / 6 / 14000 در راستای اجرای برنامه خدمات سلامت کارکنان دولت ،واحدهای آموزش و بهداشت حرفه ای شهرستان سرخه به ادارات بنیاد شهید،آموزش و پرورش،شهرداری و توزیع برق مراجعه کردند و با برگزاری جلسه توجیهی با مدیران ادارات مذکورنسبت به تدوین برنامه عملیاتی و چگونگی اجرای سایر برنامه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای جلسه خسروجردی کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای شهرستان هدف از اجرای این برنامه که ایجاد محیط کار سالم از طریق اجرای برنامه ها و خط مشی های ارتقای سلامت در محل کار را توضیح داد و در ادامه پورسرتیپ کارشناس آموزش و ارتقای سلامت پیرامون برنامه خودمراقبتی سازمانی و مزایای اجرای آن در ادارات مطالبی ارائه نمود.
در این جلسه در خصوص تعیین رابط بهداشتی توسط ادارات نیز بحث و تبادل نظر شد .
  • کد خبر : 33104
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم فاطمه پورسرتیپ
خبرنگار

خانم فاطمه پورسرتیپ

تصاویر

برگزاری جلسه با مدیران ادارات شهرستان سرخه 1

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *