گزارش برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمات پایه سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمات پایه سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

روز سه شنبه مورخ 1400/8/25 در راستای اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان و به منظور افزایش آگاهی پرسنل در خصوص اتخاذ شیوه زندگی سالم و تامین محیط های سالم محل های کار برای سازمان های غیردولتی و تدوین برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی به همت واحد آموزش و ارتقای سلامت و با همکاری واحد مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت روان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمات پایه سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

روز سه شنبه مورخ 25/8/1400 در راستای اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان و به منظور افزایش آگاهی پرسنل در خصوص اتخاذ شیوه زندگی سالم و تامین محیط های سالم محل های کار برای سازمان های غیردولتی و تدوین برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی به همت واحد آموزش و ارتقای سلامت و با همکاری واحد مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت روان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پورسرتیپ کارشناس واحد آموزش و ارتقای سلامت در رابطه با خودمراقبتی سازمانی ،اهداف کلی و اختصاصی و تهیه برنامه عملیاتی آموزش های لازم را ارائه نمود.پس از ایشان مهندس خسروجردی کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای در خصوص استاندارد های آموزشی خدمات سلامت کارکنان و حیطه های مرتبط با آن ها آموزشهای لازم را ارائه نمود.

در پایان فاضلی کارشناس بهداشت روان در رابطه با استرس های شغلی و علائم بروز آن در محل کار مطالبی را ایراد نمود.همچنین به بیان ارتباط استرس های شغلی با دخانیات پرداخت.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم فاطمه پورسرتیپ
تهیه کننده:

خانم فاطمه پورسرتیپ

تصاویر

برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمات سلامت کارکنان برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمات سلامت کارکنان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *