گزارش بازدید سرزده دکتر یداالهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه به همراه پورسرتیپ کارشناس آموزش و ارتقای سلامت از خانه بهداشت لاسجرد و پایگاه های اورژانس جاده ای

گزارش بازدید سرزده دکتر یداالهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه به همراه پورسرتیپ کارشناس آموزش و ارتقای سلامت از خانه بهداشت لاسجرد و پایگاه های اورژانس جاده ای

روز دوشنبه مورخ 6 / 10 / 1400 در راستای بازدید های سرزده ،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت لاسجرد و پایگاههای اورژانس جاده ای بازدید به عمل آورد.

بازدید سرزده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه به همرا کارشناس آموزش از خانه بهداشت لاسجرد و پایگاه های اورژانس جاده ای

با سلام و احترام،
گزارش بازدید سرزده دکتر یداالهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه به همراه پورسرتیپ کارشناس آموزش و ارتقای سلامت از خانه بهداشت لاسجرد و پایگاه های اورژانس جاده ای
روز دوشنبه مورخ 6 / 10 / 1400 در راستای بازدید های سرزده ،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت لاسجرد و پایگاههای اورژانس جاده ای بازدید به عمل آورد.
 هدف از این بازدید بررسی وضعیت موجود،شناخت نقاط قوت و ضعف،ارزیابی شاخص های خانه های بهداشت و ارائه خدمات مطلوب بود.دراین بازدید ضمن بررسی مشکلات و نیازهای موجود ،نظارت بر عملکرد پرسنل در زمینه واکسیناسیون کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم فاطمه پورسرتیپ
تهیه کننده:

خانم فاطمه پورسرتیپ

تصاویر

بازدید مدیر شبکه بهداشت به همراه کارشناس آموزش از خانه بهداشت  لاسجرد و پایگاههای اورژانس جاده ای

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *