گزارش بازدید آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید

گزارش بازدید آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید

روز یکشنبه مورخ 9 / 5 / 1401 آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید بازدید به عمل آورد.

بازدید آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید

گزارش بازدید آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید 
روز یکشنبه مورخ 9 / 5 / 1401 آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید بازدید به عمل آورد.در این بازدید که به صورت مشترک با حضور اداره امور عشایری شهرستان انجام شد ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات به عشایر مستقر در منطقه گورسفید،هواخورسو،گردلشت و...از روند واکسیناسیون کرونا و ویزیت پزشک در این مناطق بررسی به عمل آورد.
  • کد خبر : 39056
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم فاطمه پورسرتیپ
خبرنگار

خانم فاطمه پورسرتیپ

تصاویر

بازدید آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید  بازدید آقای دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از خانه بهداشت عشایری گورسفید

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *