مراسم مولودی خوانی برای امام زمان (عج) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

مراسم مولودی خوانی برای امام زمان (عج) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

مراسم مولودی خوانی برای امام زمان (عج) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ولیعصر (عج)، مراسم مولودی خوانی برای امام زمان (عج) توسط مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه با اجرای نقی مون آبادی برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و پرسنل مرکز جامع سلامت برگزار شد.

مون آبادی بیان داشت: ای آب آب! رودخانه ها عطش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار، به سوی دریای ظهور تو شتابان اند. قامتی به استواری کوه، دلی به بی کرانگی دریا، طراوتی به لطافت سبزینه ها، سینه ای به فراخی آسمان ها و صمیمتی به گرمی خورشید می خواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دل ها را به منزلگاه امید کشاند

.
این همه را که اندکی بیش نیست، از دل شکسته ترین منتظران تاریخ دریغ مدار، که ظهور تو اجابت دعای ماست.

کلمات کلیدی