تقدير از واحدهاي نمونه عرضه مواد غذايي و واحد خدماتي در شهرستان سرخه

تقدير از واحدهاي نمونه عرضه مواد غذايي و واحد خدماتي در شهرستان سرخه

تقدير از واحدهاي نمونه عرضه مواد غذايي و واحد خدماتي در شهرستان سرخه

در راستای برنامه های هفته سلامت از تعدادی از واحد های تهیه و توزیع مواد غذایی نمونه شهرستان سرخه در سال 96 تقدیر به‌عمل آمد.
در این مراسم اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه، مویدی زاده فرماندار سرخه، مدیران اداره صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی حضور داشتند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه، ضمن تشکر از این واحدها با اهداء یک لوح تقدیر از زحمات این عزیزان قدر دانی نمود و بیان داشت: رعایت مسائل بهداشتی، سلامتی مردم از اهداف و اولویت کاری این شبکه نسبت به مردم می باشد.
همچنین طی مراسمی با حضور اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان، مویدی زاده فرماندار و مدیران اداره صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات از واحد نمونه خدماتی نمونه در سال 96 قدر دانی شد.
این مراسم که در راستای برنامه های هفته سلامت برگزار شد، اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان سرخه ضمن تشکر از این واحد فعال با اهداء لوح تقدیر از زحمات و پشتکار ایشان تشکر و قدر دانی کرد.
کلمات کلیدی