تجليل از بازنشسته گرامي رجبي مسئول مالي شبكه بهداشت و درمان و دانشكده پيراپزشكي سرخه

تجليل از بازنشسته گرامي رجبي مسئول مالي شبكه بهداشت و درمان و دانشكده پيراپزشكي سرخه

تجليل از بازنشسته گرامي رجبي مسئول مالي شبكه بهداشت و درمان و دانشكده پيراپزشكي سرخه

روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 97 طی مراسمی از 30 سال خدمت صادقانه زین العابدین رجبی مسئول مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه و دانشکده پیراپزشکی تجلیل شد.

در این مراسم اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه به همراه کارکنان این شبکه و برهانی معاون  مدیر مالی و جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان حضور داشتند.

اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از زحمات خالصانه رجبی مسئول مالی این شبکه تشکر و قدر دانی کرد و بیان داشت: رجبی کارنامه قابل قبولی در طول مدت خدمت خود به جای گذاشته است و باید به چنین کارکنانی که خالصانه و با پشتکار خدمت کردند افتخار نمود.

گفتنی است: در این مراسم اسکندری مدیر شبکه، برهانی معاون مدیر مالی دانشگاه و کارکنان این شبکه هدیه ای به رسم یادبود و قدر دانی به وی اهداء کردند.

کلمات کلیدی