برگزاري كارگاه آموزشي در كارخانه گچ پرديسان شهرستان سرخه

برگزاري كارگاه آموزشي در كارخانه گچ پرديسان شهرستان سرخه

برگزاري كارگاه آموزشي در كارخانه گچ پرديسان شهرستان سرخه

در ادامه برنامه های هفته سلامت کارگاه آموزشی به همت واحد بهداشت حرفه ایی و واحد مبارزه با بیماری ها شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه در کارخانه گچ پردیسان برای حدود 50 نفر از کارگران و مدیران برگزار گردید.
در این کارگاه ابتدا بخشی کارشناس بهداشت حرفه ایی در راستای استفاده وسایل حفاظت فردی و رعایت اصول ارگونومی در محیط کار برای حفظ سلامت و رعایت مسائل ایمنی توضیحاتی را ارائه نمود.
در ادامه نورالدین کارشناس مبارزه با بیماری ها موضوع پیشگیری و درمان بیماری های واگیر با رعایت بهداشت و غیرواگیر با  تغذیه سالم و تحرک بدنی مناسب را برای شرکت کنندگان بیان کرد.
کلمات کلیدی