برگزاري كارگاه آموزشي در كارخانه صالح گچ سرخه

برگزاري كارگاه آموزشي در كارخانه صالح گچ سرخه

برگزاري كارگاه آموزشي در كارخانه صالح گچ سرخه

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و رعایت الزامات حفاظت فردی توسط واحد بهداشت روان و بهداشت حرفه ایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه برای حدود 40 نفر از کارگران کارخانه صالح گچ این شهرستان در سالن جلسات این کارخانه برگزار شد.
بخشی کارشناس بهداشت حرفه ایی پیرامون رعایت اصول ارگونومی در حین کار و استفاده و اهمیت وسایل حفاظت فردی و ایمنی و سلامت خود در زمان کار آموزش های لازم را برای شرکت کنندگان ارائه کرد.
در ادامه مقدسی کارشناس بهداشت روان درراستای مهارت های ارتباطی و موثر و فرزند پروری و ارتباط موثر بین گوش کردن و انجام کار، کنترل خشم و راه های آرام سازی مطالبی را بیان کرد.
کلمات کلیدی