بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از روستای مومن آباد

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از روستای مومن آباد

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه از روستای مومن آباد

در ادامه برنامه های هفته سلامت، اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه، دکتر میربیگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی الزهرا (س) مومن آباد، عبدوس کارشناس سلامت خانواده و کارشناس کمیته امداد امام خمینی (ره) خانواده های نیازمند روستای مومن آباد را ویزیت کردند.
در این برنامه از 3 خانواده ضمن دیدار و بازدید، ویزیت شدند و مکمل های دارویی نیز به این خانوادها داده شد.
کلمات کلیدی